ترک‌های ایران و مطالبات آنان

شاهین هلالی خیاوی مدیر سازمان حقوق بشری اهراز از مشکلات تُرک‌های آذربایجان می‌گوید.
آقای خیاوی معتقد است که بدون حضور فیزیکی و‌حمایت تُرک ها و سایر اقلیت‌ها انقلاب و یا تغییری در آینده ایران صورت نخواهد گرفت.