ترور عقاید – دراویش – بخش اول

دراویش گنابادی یکی از سلسله های عرفان و تصوف ایران هستند که ریشه ی انها به شاه نعمت الله ولی برمیگردد.

مخالفت مراجع دینی با دراویش و خانقاه ها از قبل انقلاب شروع شده بود و با اغاز حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از حسینیه ها و خانقاه ها به دست افراد حکومتی به اتش کشیده شد.

اما در سال ۹۶ این اختلافات در پی از بین بردن قطب دراویش،دکتر نور علی تابنده به اوج خود رسید تا جایی که بسیاری از دراویش گنابادی در گلستان هفتم بازداشت شدند و حبس های طولانی مدت گرفتند.

در این فیلم مستند،گوشه ای از فعالیت های دراویش و زاویه ی شدیدی که حکومت جمهوری اسلامی با انها دارد به تصویر کشیده شده است.

تهیه و تولید،گروه مستند سازی تلوزیون آزادی