تداوم مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری یک کودک در اردبیل

با گذشت ۷ ماه از تولد آییل نوزاد تُرک اهل اردبیل، اداره ثبت احوال این شهرستان از  صدور شناسنامه برای این نوزاد سر باز می زنند.

به گزارش تلویزیون آزادی، علی رغم سپری شدن ۷ ماه از تولد ” آییل ” فرزند سجاد جولانی موزیسین و فعال مدنی آذربایجانی ، والدین وی نتوانسته اند برای وی شناسنامه بگیرند. این در حالیست که والدین این کودک بارها در مراجعات متعدد خویش به اداره ثبت احوال استان اردبیل و سازمان‌، ثبت احوال کشور از ثبت نام این نوازد خودداری کرده اند.

به گفته سجاد جولانی، پدر این کودک، اداره ثبت احوال استان اردبیل با نام آییل مخالفت کرده و از والدین کودک خواسته اند که برای فرزندشان نام دیگری انتخاب کنند در حالی که آقای جولانی نامگذاری فرزند را حق هر شهروند می داند. او دلیل انکار صدور شناسنامه برای فرزند خود را نام آییل که به معنای بیدار شو در ترکی است می داند. او می گوید رژیم ایران از این واژه ترکی واهمه دارد که این واژه بیداری و آگاه را برای مردم آذربایجان دیکته می کند. 

در ایران فرزند بدون شناسنامه یعنی محروم از کلیه خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی حتی از ابتدایی ترین درمانها یعنی واکسیناسیون که کودک باید در همان ماه های نخست بنا به تشخیص پزشک واکسینه شود.

آقای جولانی با مراجعه های متعدد خود به اداره مذکور از هیاتی سه نفره مستقر در تهران سخن گفته که این نام را برای فرزندش مجاز نمیدانند که در روزهای اخیر در آخرین مراجعه سجاد جولانی به اداره ثبت احوال اردبیل نسبت به پیگیری برای صدور شناسنامه فرزندش مسئولین اداره این جمله را گفتند: «ما تابع سیستم مرکزی هستیم».