تداوم بازداشت خبات مفاخری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز، خبات مفاخری، شهروند اهل شهرستان سنندج در بازداشتگاه اداره اطالاعات این شهر به سر می برد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از کردپا، بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار بازداشت خبات مفاخری، فعال محیط زیست محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان را به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها برای دومین بار تمدید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار دارد.

او در تاریخ ۶ شهاخبار ریورماه ۹۹، بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و شتم و تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروهای امنیتی همچنین به تفتیش منزل آقای مفاخری پرداخته و برخی وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

بر اساس این گزارش خبات مفاخری از اعضای جمعیت کردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت میکند.

تا لحظه انتشار این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.