تداوم اعتصاب غذای یک زندانی سنی مذهب در زندان مرکزی ارومیه

ایرج صوفی محمد زندانی سنی مذهب در زندان مرکزی ارومیه که به علت رد درخواست انتقالش به زندان مهاباد اعتصاب غذا کرد بود حال وی نامناسب گزارش شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین دفاع از زندانی سیاسی و مدنی”، ایرج صوفی محمد زندانی محبوس در زندان ارومیه روز شنبه ۹ مردادماه، پس از اعتصاب غذا، بعد از ظهر همان روز از سوی شورای انضباطی زندان به سلول انفرادی منتقل شده است.

این زندانی پیشتر چندین بار به مسئولان زندان و دادگاه نسبت به انتقالش به زندان مهاباد نامه نگاری کرده بود، اما مسئولان با درخواست‌هایش مخالفت کرده‌اند.

او به خاطر موقعیت مکانی و همچنین خانواده اش درخواست  انتقال به زندان مهاباد را داشته است که با مخالفت مسئولان روبه رو گردید ازاین رو دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای صوفی محمد شهروند اهل مهاباد که پیشتر نیز سابقه بازداشت را داشته در آخرین پرونده به اتهام «عضویت در گروه های سلفی» به ۱۵سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

رژیم ایران برای مقابله با فعالیت های فرهنگی اهل سنت در سراسر کشور، اتهامات سلفی، وهابی گری و داعش را به پیروان این مذهب می زند تا به هر طریق ممکن از فعالیت اهل سنت در ایران جلوگیری کند. از حدود ۱۰ سال پیش به این سو، بخاطر فعالیت شبکه های اهل سنت در خارج از کشور، بسیاری از شیعیان به مذهب اهل سنت گرویده اند.