تخریب منازل کپری سیل زدگان زرآباد توسط دادستان کنارک

دادستانی کنارک به همراه ماموران انتظامی منازل کپری سیل زدگان زرآباد را تخریب و سه شهروند را که مانع تخریب شده بودند، بازداشت کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز جمعه ۳ بهمن ماه ۹۹، دادستانی کنارک با همکاری ماموران انتظامی، منازل کپری سیل زدگان بلوچ در شهرک جُهلو بخش زرآباد شهرستان کنارک را تخریب و سه شهروند بلوچ که مانع تخریب شده بودند را  با ضرب و شتم بازداشت و با خود بردند.

هویت افراد بازداشت شده “ایوب و امین عیدوزهی” و “اسلام رشیدی نژاد” عنوان شده است؛ این سه شهروند پس از بازداشت به شدت توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه دست و پا به شدت آسیب دیدند که با وساطت ریش سفیدان آزاد شدند.

این شهروندان در سیل سال گذشته خانه و کاشانه خود را از دست داده و روستای آنها به نام شهردر به طور کامل از بین رفته است؛ این در حالیست که از جانب ارگان های مربوطه اقدامی برای حمایت ساکنان آن انجام نشده و مجبور به ساخت آلونک و منازل کپری شدند که دادستانی نیز آنها را تخریب کرد.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین در این مورد گفت: ”صبح روز جمعه ۳ بهمن ماه ۹۹، دادستانی کنارک به همراه ماموران انتظامی زرآباد به این سیل زدگان یورش برده و با لودر منازل کپری آنها را تخریب کرده است.“

این منبع افزود: ”بر اثر یورش، سه شهروند که مانع تخریب منازل کپری شده بودند نیز توسط نیروهای انتظامی با ضرب و شتم بازداشت و با وساطت ریش سفیدان آزاد شدند.“

در حالی منازل کپری شهروندان بلوچ سیل زده تخریب شده که آنها در این سرمای سوزناک که احتمال سرد شدن هوا در روزهای آینده نیز پیش بینی شده، سر پناهی ندارند.

دادستانی کنارک علت تخریب منازل کپری سیل زدگان را اراضی ملی خواندن این زمین ها عنوان کرده است.

به گفته اهالی روستای شهردر که در سیل سال گذشته منازل آنها به طور کامل تخریب شد، تاکنون هیچ اقدام و حمایتی از آنها توسط ارگان های حکومتی انجام نشده بلکه بالعکس منازل کپری را نیز با تخریب از آنها گرفتند.