تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در زاهدان

اداره بنیاد مسکن با همکاری ارگان های نظامی، منازل مسکونی شهروندان بلوچ در سفیدک زاهدان را تخریب کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰، بنیاد مسکن رژیم ایران با همکاری نهادهای امنیتی در منطقه سفیدک زاهدان، اقدام به تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ کرده است.

گفته می‌شود منطقه سفیدک در زاهدان به علت همجواری با معادن بالقوه ارزشمند، دارای اهمیت فراوانی است.

در تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در این منطقه، نیروهای نظامی با حضور گسترده خود اجازه نزدیک شدن به اهالی سفیدک جهت جلوگیری از تخریب را نداده اند.

بنیاد مسکن با همکاری نهادهای امنیتی در ماه های اخیر در بسیاری از مناطق بلوچستان، خصوصا مناطق استراتژیک مانند چابهار و مناطق همجوار با معادن ارزشمند مانند سفیدک و همچنین مناطق مهم شهری مانند زاهدان، اقدام به تخریب و کوچ اجباری بسیاری از شهروندان حاشیه نشین و محروم بلوچ کرده است.

فعالین بلوچ می گویند با توجه به سکوت برخی از ریش سفیدان، سران طوایف، نمایندگان مجلس، و خصوصا بسیاری از علمای طراز اول بلوچستان و مردم بلوچ، روند تخریب منازل و کوچ اجباری شهروندان بلوچ توسط نهادهای های حکومتی افزایش چشمگیری داشته است.