تحصن یکی از فارغ‌التحصیلان بیکار در مقابل مجلس

روز یکشنبه ۱۴بهمن۹۷ یکی از فارغ‌التحصیلان بیکار در برابر ساختمان مجلس در اعتراض به بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشور، دست به تحصن زد.

وی پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود: «به نام خداوند عدالت و برابری بیکاری… اینجانب علی شیرمرد، فارغ‌التحصیل مهندسی معماری، ۲ سال است نمایندگان مجلس و مسئولین قدمی برای من برنداشتند. بنده تحصن خود را تا احراز حق خود، یعنی کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در ارگانهای دولتی ادامه می‌دهم».