روزهای که سخن از خارج شدن آمریکا از اتفاقیه برجام بود،
قبل از خارج شدن از اتفاقیه پول ایران ارزش خودش را از دست داد تا جایی که دولت برای خرید دلار دو نرخ را اعلام کرد.
سوء استفاده های داخلی از دولت مردان گرفته تا دار ودسته خامنه‌ای برنامه ها حکومت محکوم به شکست بوده است.
خامنه‌ای تنها راه حل را در برون رفت از خفقان اقتصادی معادله نفت با کالا دانست واین خود یک مرحله قبل از سقوط است،
با فرستادن ولایتی به مسکو، از آنجایی که مبنای این حکومت با لاف زدن هست در ابتدا ولایتی خبر از تبادل تجاری ۵۰ میلیارد دلاری داد. اما دیری نپایید که خبر از تبادل نفت مقابل کالا توسط روسی ها پخش شد.
آیا بعد از نفت در برابر کالا نوبت حمله به ایران است.
آیا غرب سناریو حمله به ایران مانند سناریو عراق را طرح ریزی کرده است.
آیا حکومت ایران تسلیم تحریم ها خواهد شد.
یا اینکه وارد جنگ خواهند شد.