تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در مسجد گلزار این شهر برای احیای زاینده‌رود

روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه ۹۷ مردم اصفهان با هدف مطالبه احیای زاینده رود در مسجد گلزار این شهر تجمع کردند.

پیشتر در روز جمعه ۱۶ آذر ۹۷ کشاورزان ورزنه در اعتراض به قطع حقابه‌شان توسط نظام در ورودی این شهر تحصن کردند.

این تحصن در حالی شکل گرفت که به دنبال اعتراضات کشاورزان و عدم رسیدگی به مشکل آنها، سازمان نظام صنفی کشاورزی اصفهان با حمایت از استعفای اعضای مجلس از  اصفهان اعلام کرد اگر حاکمیت در اسرع وقت بحران آب اصفهان را حل نکند از همه ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای احقاق حق کشاورزان استفاده می‌کند.

اکبر ترکی، عضو مجلس از فریدونشهر ،پیشتر روز چهارشنبه ۱۴ آذر از استعفای دسته جمعی ۱۸ عضو مجلس از استان اصفهان در مجلس به دلیل حذف پروژه‌های آب رسانی در این استان از ردیف‌های بودجه سال آینده خبر داد و گفت که نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل قانونی استعفای خود هستند.

روز یکشنبه ۳ آذر نیز کشاورزان معترض اصفهانی برای بیست و پنجمین بار طی کمتر از یکسال، خط لوله انتقال آب رودخانه زاینده‌رود به یزد را تخریب کردند.