تجمع اعتراضی کارگران و دامداران گلستان در اعتراض به دریافت نشدن حقوق و معوقاتشان

کارگران و گروهی از دامداران طلبکار از یک شرکت لبنیاتی صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ در اعتراض به دریافت نشدن حقوق و معوقاتشان مقابل استانداری گلستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع حدود ۱۱۰ کارگر و ۵۰ دامدار از مسئولان خواستند مشکل آنها را بررسی و در آستانه سال نو طلبشان را از کارخانه دریافت کنند.

گفته می شود کارگران این شرکت از حدود ۱۹ ماه پیش تا کنون حقوقی دریافت نکرده اند و حدود ۲ و نیم میلیارد تومان طلبکارند.

همچنین حدود ۵۰ دامدار در یک سال گذشته به این شرکت شیر فروخته اند که مجموع طلبشان نزدیک به دو میلیارد تومان است.

کارگران گفتند : ۲۳ دی ماه نیز پس از تجمع ، مسئولان به آنها قول حل مشکلشان را داده بودند.