تجمع اعتراضی چغندرکاران نقده در اعتراض به معوقات یک ساله

روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸، شماری از چغندرکاران نقده در اعتراض به عدم پرداخت یک سال معوقات مزدی خود مقابل کارخانه قند این شهر اقدام به تجمع کردند.

چغندرکارران نقده برای چندمین بار است که دست به اعتراض می‌زنند و خواهان پرداخت مطالبات خود هستند. چغندرکاران معترض گفتند تاکنون چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده‌اند؛ ولی هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

چغندرکاران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی می‌گویند که بطور خاص در این روزهای سال با مشکلات معیشتی بیشتری برای خود و خانواده‌هایشان مواجه هستند. آنها  اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به این تجمعات اعتراضی ادامه خواهند داد.