تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران مقابل ساختمان شورای شهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان

روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷، جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل مقابل ساختمان شورای شهر، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پیشتر در روز یکشنبه ۲ دی ماه ۹۷ نیز، جمعی از پیمانکارانی که از شهرداری تهران طلبکار هستند، در مقابل شورای شهر نظام در تهران دست به تجمع و اعتراض زدند.

همچنین روز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به  تاخیر در پرداخت مطالباتشان در خیابان بهشت مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

پیمانکاران طلبکار شهرداری خواستار پرداخت مطالباتشان از شهرداری هستند.