تجمع اعتراضی نیروهای جویای کار مشراگه در مقابل بخشداری در اعتراض به عملکرد بخشدار

روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ جمعی از نیروهای جویای کار شهر مشراگه در استان خوزستان با تجمع مقابل بخشداری این شهر خواستار بکارگیری نیروهای بومی در دکل‌های نفتی و حفاری منطقه شدند.

مردم مشراگه از جمله در موارد زیر به بخشدار غیربومی این شهر اعتراض دارند:

معضل عدم اشتغال زایی برای خیل عظیمی از جوانان منطقه که با منابع عظیم نفتی احاطه شده و دارای زمین های حاصلخیزی است.

غیربومی بودن بخشدار مشراگه و عدم سکونت او در این شهر

عدم حضور منظم بخشدار در محل کار

واگذاری پیمانکاری ها به افراد خاص و عدم برگزاری مناقصات بمنظور توزیع عادلانه پروژه های عمرانی بین جوانان منطقه

عدم پرداخت مطالبات طولانی مدت پیمانکاران (بخشداری به محلی جهت نزاع های شخص بخشدار و پیمانکاران بومی تبدیل شده)

اجبار دهیاران و اعضای شورا به تبلیغ و حمایت از نماینده موردنظر خود در روستاها

توبیخ و کسر حقوق دهیارانی که همسو، همراه و همپای بخشدار نباشند

عدم ارائه عملکرد یک ساله بخشداری (به انحاء مختلف)

عدم التزام به پاسخگویی نسبت به خواسته های اقشار مختلف

عدم توجه به مطالبات مردمی در فضاهای مجازی (بخشدار نه در بخشداری مردم را می بیند و نه در فضای مجازی صدای آن ها را می شنود)

عدم توجه به ظرفیت های بالقوه منطقه

عدم اهتمام به زیرساخت های رفاهی و تامین امکانات اولیه برای برخی روستاها