‘تجاوز سیستماتیک به زنان’ در اردوگاه‌های نگهداری مسلمانان اویغور در چین

شبکه خبری بی‌بی‌سی بریتانیا با انتشار گزارشی از مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتن به طور سیستماتیک زنان در اردوگاه‌های محل نگهداری تورکان اویغور در چین خبر داد.

بی بی سی به شواهد و گزارش‌های دست اولی دست یافته است که نشان می‌دهد زنان در اردوگاه های محل نگهداری مسلمانان اویغور در چین به طور سیستماتیک مورد تجاوز، آزار جنسی و شکنجه قرار می‌گیرند.

زنانی برای چندین ماه در این اردوگاه‌ها در بازداشت بوده‌اند، می‌گویند با شوکر و باتوم برقی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گرفتند.

ورسونای ضیاودون به بی بی سی گفت این مردان همیشه ماسک داشتند، حتی اگر در آن زمان بیماری همه گیری وجود نداشت. به گفته او آنها لباس شخصی به تن داشتند نه لباس پلیس.

ورسونای ضیاودون می‌گوید آنها مدتی بعد از نیمه شب برای انتخاب زنان به سلول‌ها می‌آمدند و آنها را از راهرو به “اتاق تاریک” می‌بردند، جایی که هیچ دوربین نظارتی وجود نداشت.

مسلمانان اویغور عمدتا در استان سین کیانگ در غرب چین سکونت دارند. مقام‌های چین می‌گویند نگران فعالیت‌های جدایی طلبانه مسلمانان افراطی در این مناطق هستند.

سازمان ملل در چند سال گذشته نسبت به ایجاد این اردوگاه‌ها و تشابه آنها با اردگاه‌های کار اجباری ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان عمدتا اویغور به ظن داشتن گرایش‌های دینی و حمایت از اسلامگرایان در این اردوگاه‌ها محبوس هستند.

آمریکا نیز با متهم کردن چین به نقض اصل آزادی دینی مسلمانان و جلوگیری از عمل آنان به مناسک و آداب دینی و هشدار در خصوص اردوگاه‌های مسلمانان اویغور، تحریم‌هایی را علیه چین در نظر گرفته است.

این در حالیست که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشری می گویند اویغورهای مسلمانی که تحت عنوان “بازآموزی عقیدتی” به این اردوگاه‌ها اعزام و مجبور می‌شوند عقاید دینی خود را انکار کنند.

رژیم ایران با حمایت از چین و فروش خلیج فارس و واگذاری برق رایگان برای چینی ها در ایران، همیشه حامی کشور تروریستی چین بوده است و با اینکه رژیم ایران شعار حمایت از مستضعفان و مسلمانان جهان را سر می دهد دست در دست برادر چین کمونیست برای قلع و قمع کردند مسلمانان اویغور گذاشته است.

مسلمانان اهل سنت ایران نیز دست کمی از مسلمانان اویغور ندارند با اینکه هفته وحدت و دست برادری به سوی آنها از سوی حاکمیت رژیم ایران دراز است ولی با زندانی کردن، ترور علما و اندیشمندان اهل سنت و با برپایی مراسم شیعی در مدارس و مساجد اهل سنت قدمی بزرگتر از چین در سنی  کشی برداشته است.

اهل سنت ایران حدود یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و مرزهای کشور دست اهل سنت است.