چارچوب – تبلیغات برای انتخابات ۱۴۰۰

انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش رو است و مثل همیشه از چند ماه قبل شاهد انواع بازارگرمی برای تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای هستیم. تلاشی که سال به سال برای موافقان حاکمیت سخت تر می شود و مردم بیشتر و بیشتر متوجه می شوند که حضور در پای صندوقهای رای تحت قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا به معنی شرکت در یک انتخابات نیست بلکه به معنی بازیچه شدن در یک نمایش مشروعیت برای حاکمیت است.

کارشناسان

یزدان شهدایی – تحلیلگر سیاسی و عضو رهبری شورای مدیریت گذار

حمید آصفی – روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی