بی خبری از سرنوشت ماموستا رسول حمزەپور روحانی اهل سنت کُرد

با گذشت دو هفتە از بازداشت یک روحانی اهل سنت کُرد در پیرانشهر توسط نهادهای امنیتی، همچنان سرنوشت وی نامعلوم است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هەنگاو”، با گذشت دو هفتە از بازداشت ماموستا رسول حمزەپور روحانی اهل سنت کُرد، توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر و علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانوادە این روحانی، سرنوشت وی نامعلوم است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این روحانی سنی مذهب، پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە و تاکنون یک بار تماس تلفنی کوتاهی با خانوادەاش داشتە است.

ماموستا رسول حمزەپور اهل روستای ”خراپە“ و امام جماعت روستای ”اندیزە“ از توابع بخش لاجان پیرانشهر  می‌باشد کە روز یک شنبە ١٣ مهر ٩٩ (۴ اکتبر ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە ماموستا رسول حمزەپور هیچ اطلاعی در دست نیست.