بیش از ۱ میلیون دانش آموزش از تحصیل بازمانده اند

مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی‌سوادی» پرداخته و اعلام کرده طبق آمارهای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تعداد دانش‌آموزان بیش از ۹۰۰ هزار نفر بوده است. که در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ رشد بیشتری داشته است و این رشد در سال ۹۷-۹۸ نیز مشهود است، البته در این آمارها اطلاعات مربوط به تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد شناسنامه درنظر گرفته نشده است.

این گزارش نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین تعداد دانش‌آموز بازمانده از تحصیل است و هم‌اکنون نزدیک به ۹ میلیون بی‌سواد در ایران وجود دارد.