دادگاه انقلاب اهواز ۴۱ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز را احضار کرده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، دادگاه انقلاب اهواز ۴۱ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز را به اتهام شرکت در اعتراضات کارگری پاییز سال گذشته احضار کرده است.

به گفته منابع کارگری ۴۱ تن این افراد با دریافت نامه‌های جداگانه برای روزهای آتی به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز احضار شده اند. گفته می شود احضار این کارگران جهت ابلاغ رای صادره توسط این دادگاه صورت گرفته است.

“اخلال در امنیت کشور”، “اعتراضات غیرقانونی” و برخی “شعارهای سیاسی” از جمله مواردی است که در احضاریه این کارگران به آن اشاره شده است.

لازم به ذکر است از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه ۹۷ و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تدریجا با صدور قرار آزاد شدند.

کارگران فولاد خوزستان، از اواخر سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۷ چندین بار در اعتراض به عدم دریافت حقوق‌های خود، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.