بیش از ۴۰ روز بی‌خبری از بازداشت مولوی عبدالرئوف دشتی، روحانی اهل سنت بلوچ

«مولوی عبدالرئوف دشتی» که در آذرماه امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده پس از گذشت بیش از ۴۰ روز هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت این روحانی فعال بلوچ در دست نیست.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، «مولوی عبدالرئوف دشتی» از روحانیون بازداشتی اهل سنت که در آذرماه ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست.

منابع نزدیک به خانواده این روحانی به کمپین فعالین بلوچ گفتند: «مولوی روز هفتم آذرماه امسال بازداشت شد؛ از زمان بازداشت هیچ اطلاعی از محل نگهداری‌اش در دست نداریم و خانواده و نزدیکانش نگران وضعیت او هستند. او از یاران مولوی فضل الرحمن کوهی بود»

از اتهام های انتسابی و محل نگهداری این روحانی فعال بلوچ، هیچ اطلاعی در دست نیست.

مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامک سرباز است. این روحانی به دنبال از گرانی بنزین و اعتراضات سراسری ضمن حمایت از معترضان، سرکوب معترضان را محکوم کرده بود.