بیانیه جمعی از خانواده های زندانی سیاسی خطاب به دادستان مشهد

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در بیانیه ای به دادستان مشهد، نگرانی خود نسبت به وضعیت این زندانیان را در وضعیت بحران کرونا ابراز کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی، جمعی از زندانیان سیاسی در مشهد، در بیانیه ای به دادستان مشهد، خواستار مرخصی زندانیان سیاسی بخاطر شیوع کرونا در زندان ها و وضعیت نامناسب جسمی و کهولت سن برخی این زندانیان شدند.

نسخه ای که از این بیانیه در اختیار تلویزیون آزادی قرار گرفته به شرخ زیر است:

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد همانطور که استحضار دارید؛
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح، قانونی و فاقد وصف مجرمانه است.

عزیزان ما نیز به منظور حمایت از آقای کمال جعفری که از ایثارگران آزاده می‌باشند، در تاریخ ۲۰ مرداد، در نهایت آرامش، همزمان با جلسه رسیدگی به پرونده ایشان در مقابل مجتمع قضایی مربوطه حضور یافتند و متاسفانه از آن تاریخ تا کنون، در زندان به سر می‌برند.

تاکید می‌کنیم که اعتراض و انتقاد حق مسلم همه آحاد ملت است، و این امر نه تنها مجرمانه نیست، بلکه با جلب توجه مسئولین، کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌دهد و رانت و سوء استفاده از قدرت در سایه آزادی و دموکراسی را منتفی می سازد.

عزیزان شریف و شجاع ما، صرفا به جرم دفاع از حقوق مدنی و شهروندی خویش، اکنون نزدیک به هفت ماه است که در بندند و با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا و وضعیت نامناسب جسمی این عزیزان و کهولت سن اغلب ایشان، سبب نگرانی شدید ما خانواده‌ها را فراهم کرده و بیم آن می‌رود که خدای نکرده اتفاق ناگواری برای ایشان رقم بخورد.

چنانکه در حال حاضر، خبر بسیار نگران کننده ای دریافت کردیم که آقای عباس واحدیان شاهرودی، به علت مشکوک بودن به کرونا در بهداری زندان بستری شدند و این زنگ خطری برای همه ماست که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

لذا انتظار عاجل و واجب داریم، مقرر فرمائید در اسرع وقت با آزادی یا مرخصی آنها به قول شرف، موافقت نموده و از پیشامد ناگوار جلوگیری نمائید.
با تشکر/ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

✍️ خانواده‌های زندانیان :
فاطمه سپهری، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، عبدالرسول مرتضوی، محمد مهدویفر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد، عباس واحدیان شاهرودی

رونوشت برای :

۱- دادستان کل کشور
۲- دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد
۳- جامعه بین‌الملل و حقوق بشر