بفرمایید آزادی – بورس و حیله های اقتصادی جمهوری اسلامی

در این برنامه به سراغ اقتصاددانی کهنه کار و پیش کسوت رفته ایم تا از وضعیت تالار شیشه ای بورس تهران که این روزها به رنگ قرمز درآمده است بپرسیم.

از عرضه اوراق نفتی و دلیل توقف موقت این طرح اطلاع پیدا کنیم.

از تاثیر تحریم ها بر روند فروپاشی اقتصاد رژیم بپرسیم و تداوم این روند با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل با خبر شویم.

از حال و آینده تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و چندین سوال دیگر

میهمان: جهانگیر لقایی – اقتصاددان