ویدیوگرافیک| به نفع ایران یا به نفع آقا

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در رسانه‌های خود مردم را تشویق به حضور در انتخابات می‌کنند آیت‌الله خامنه‌ای گفت که هر کس حتی از من خوشش نیاید باید برای ایران در انتخابات شرکت کند.

اما شرکت در انتخابات به نفع کیست؟

انتخاباتی مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفندماه برگزار شود، اما آیا نمایندگان قدرتی در حکومت دارند؟

نمایندگان مجلس تحت نظر کدام نهاد حکومتی است؟ در این ویدئو ببینید.