ویدیوگرافیک| به امید آزادی؛ سال نو مبارک

سال ۹۸ را با سیل آغاز کردیم و با کرونا به‌پایان رساندیم.

سیل از اولین روز فروردین آغاز شد؛ اما این سیل حاصل سو مدیریتی، سدسازی های بی‌رویه و جنگلخواری های سپاه بود.

در دی‌ماه بیش از ۱۵۰۰ شهروند معترض کشته‌شدند. اما کمی بعد انتقام سخت سپاه پاسداران از آمریکا منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد.

در اسفندماه هم با بی‌تدبیری سپاه از ورود مسافران چینی ممانعت نشد و موجب همه‌گیر شدن کرونا در ایران شد. اما علی‌رغم همه‌اینها؛ سال نو مبارک