بهنام شیخی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

بهنام شیخی، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. آقای شیخی پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال جهت تحمل مدت محکومیت ۲ ساله بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اعزام آقای شیخی به مرخصی با موافقت واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان (تهران) و تودیع قرار کفالت (فیش حقوقی) و به مدت ۱ هفته صورت گرفته است.

بهنام شیخی پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال جهت تحمل مدت محکومیت خود توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بهنام شیخی به همراه علیرضا فرشی، حمید منافی، اکبر آزاد و سه تن دیگر به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در اسفندماه ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.