بهنام‌ شیخی و حمید منافی‌ از زندان به مرخصی اعزام‌ شدند

بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی از زندان اوین، به مدت ۲۰ روز به مرخصی اعزام‌ شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی‌، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، از این زندان‌ به مدت ۲۰ روز به مرخصی اعزام‌ شدند.

این مرخصی در راستای بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد پیک چهارم ویروس کرونا‌ و کاهش تراکم زندان‌های ایران صورت گرفته است.

بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نظرلو در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در شهر تهران با ضرب و شتم بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شدند.

بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نظرلو در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به اتهام شرکت در مراسم زبان مادری بازداشت و پس از آن در سال ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب بهارستان به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بودند.

پس از اعتراض این فعالین به حکم صادره که از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» صادر شده بود، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید کاهش یافت.