بهمن کونانی در زندان رجایی شهر به قتل رسید؛ ناآرامی و اعتصاب غذا

طی روزهای گذشته بند ۳ زندان رجایی شهر کرج به‌دلیل آزار و اذیت سیستماتیک از سوی مدیر بند و همچنین سوء مدیریت، شاهد تنش‌های بود که به اعتصاب غذای جمعی زندانیان منجر شد. همچنین در بند ۱ سالن ۳ بر اثر یک درگیری باوجود حضور گارد زندان یک زندانی به‌نام بهمن کونانی به قتل رسید.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، در پی یک درگیری جمعی در سالن ۳ بند ۱ زندان رجایی شهر کرج (بطور معمول هر بند را در این زندان «اندرزگاه» مینامند) که در حضور گارد زندان روی داد، یک زندانی سرشناس به‌نام بهمن کونانی جان خود را از دست داد. در پی این درگیری جمعی ۲۵ زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

بهمن کونانی به اتهام سرقت مسلحانه بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود. سه تن از برادران وی سال ۱۳۹۱ با همین اتهام در تهران اعدام شده بودند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «درگیری کاملا فرمایشی بود و به دستور مسئولان بهمن را جلوی چشم نیروهای گارد کشتند و انتقال به انفرادی هم کاملا نمایشی است. اخیرا شیوه‌ای مرسوم شده که زندانیان در سلول انفرادی باید دستبند و پابند باشند، ولی در بین این ۲۵ نفر کمتر کسی دستبند و پابند هستند و آنها هم که دستبند و پابند هستند از دوستان بهمن هستند».

همچنین بند ۳ زندان رجایی شهر کرج طی هفته‌های گذشته شاهد نا آرامی‌های زیادی بود که زندانیان دلیل آن را آزار و اذیت سیستماتیک و سوء مدیریت عنوان می‌کنند. این نا آرامی‌ها منجر شد از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه یک اعتصاب غذای جمعی در سالن ۹ بند ۳ شروع شود که هنوز هم ادامه دارد. در طی این اعتصاب غذا نزدیک ۸۰ زندانی از پذیرفتن غذا امتناع کردند.

یک منبع دیگر در این خصوص گفت: «رئیس اندرزگاه نامه زندانیان به مراجع قضایی را قبول نمی‌کند، به فروشگاه می‌گوید برایشان وسایل نیاور، اینها هار می‌شوند. حتی نامه مرخصی یا درخواست دریافت لباس از خانواده را هم قبول نمی‌کند. ما قبلا هم یکبار اعتصاب غذا کردیم و رییس زندان آمد و ما گفتیم این رییس اندرزگاه آدم سالمی نیست و زندانیان را اذیت می‌کند. رییس زندان قول داد شرایط را درست کند و ما اعتصاب غذای خود را شکستیم ولی چیزی تغییر نکرد. ما به تمام ادارات بازرسی زنگ زدیم و شکایت کردیم تا اینکه رییس اندرزگاه آقای احمدی، ۹ اردیبهشت آمد در سالن ما و در مقابل دوربین‌های سالن که در اداره مرکزی سازمان زندان‌ها هم مونیتور میشوند فریاد زد؛ شلوارتان را در میاورم، و کلی دری وری گفت. او همچنین یکی از زندانیان را که به توهین جمعی اعتراض کرد زیر مشت و لگد گرفت».

این زندانی همچنین گفت: «زندانیانی که نسبت به رفتارش به بازرسی اعتراض می‌کنند را با نقشه و برنامه ریزی و دستور به زندانیان سالن دیگر، کاری می‌کند که چاقو بخورند. برخی زندانیان هستند که پول می‌دهند به رییس اندرزگاه تا برایشان مواد بیاورد و وقتی بخواهند یک زندانی را تنبیه کنند، به این زندانیان که مواد می‌فروشند می‌گویند تا وی را با چاقو بزنند».

چند روز پیش یک زندانی به‌نام سیاوش از سالن ۹ بند ۳ از سوی رییس این بند، به نگهبانی فراخوانده شد و در مقابل نگهبانان از سوی یک زندانی دیگر، از سالنی دیگر با چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سیاوش به‌دلیل چاقویی که به ریه‌اش اثابت کرده به بیمارستان منتقل شده و هنوز به بند باز نگشته است.

گفتنی است، درخواست زندانیانی که در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرده اند « بازگشت شرایط عادی به زندان و رعایت حقوق قانونی زندانیان» است.