بهداشت روان در فضای مجازی | دکتر میترا بابک

عصر ارتباطات، عصر دیجیتال، عصر شبکه های اجتماعی و فضای سایبری، بمباران اخبار و داده ها و روان بشر که مانند کودکی در سرزمین عجایب سرگردان و مضطرب است.

چگونه می توانیم از افکار و روان خود در این محیط ها محافظ کرده و آن را یاری دهیم؟

با ترور شخصیت چگونه باید مقابله کرد؟

عده ای برای کسب لایک و فالوور، تعداد بازدید و استقبال مطالب و… در شبکه های اجتماعی رفتارهای عجیب و نامتعارفی دارند آیا این یک نوع اختلال توجه طلبی یا تایید طلبی ست؟

آیا شاخ های مجازی و قهرمان های پوشالی مجازی به الگوهای نوجوانان و جامعه تبدیل خواهند شد؟

در جریان برخی ویدیولایوها، مطالب و پست های شبکه های اجتماعی شاهد رفتارهای هنجار شکن-فحاشی-تهمت و افترا زنی-افشای مسائل خصوصی-اخلاق گریزی و… بوده ایم

راه چاره چیست؟

آیا می توان به شکل یک روان یار شروع به اصلاح و بهبود این فضا کرد؟

مردم بیشترین اخبار – داده-تحلیل-تفسیر و… سیاسی-اجتماعی و… را از این محیط کسب می کنند و بسیاری از آنها تلخ و ناگوار است.

رفتار درست در این محیط چیست؟