بن‌بست اقتصادی در دهه چهارم عمر رژیم انقلابی ایران!

دهه سیاه نود برای ایرانی‌ها در تاریخ تبلور #حکمرانی_غلط جمهوری اسلامی و یادآور یک #فاجعه_اقتصادی خواهد بود؛ دهه‌ای که مردم در آن فقیرتر از قبل شدند و صدها آسیب و زیان اجتماعی در #ایران پدید آمد.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد #درآمد_سرانه مردم ایران در چهارمین دهه عمر #جمهوری_اسلامی یعنی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۱، هجده درصد کاهش یافته و یک پنجم قدرت خرید مردم دود شده و به هوا رفته است.

این در حالی است که رژیم انقلابی ایران با شعار #عدالت و برابری پا به عرصه حیات گذاشته بود؛ اما دستاوردش چیزی جز فقر و فلاکت برای مردم نبود. نتیجه سیاست‌های اقتصادی خمینی و خامنه‌ای در چهارمین دهه انقلاب را فقط در یک کلمه می‌توان خلاصه کرد: شکست!