بلوچستان و اعتراضات مردمی آبان‌‌ماه ۹۸

مهیم سرخوش، فعال بلوچ با اشاره به پراکندگی حضور معترضان در اعتراضات آبان‌ماه از قطعی بیش‌از بیست روز اینترنت در بلوچستان می‌گوید.
همچنین آقای سرخوش می‌گوید بلوچ‌ها در اعتراض به دیتگیری امام جمعه یکی از شهرهای سرباز دست به اعتراض زدند که منجر به بازداشت شماری از معترضان شد.
این فعال بلوچ همچنین با اشاره به کشته‌شدن قاسم سلیمانی از نقش او در کشتن صد‌ها شهروند بلوچ در اوایل انقلاب ۵۸ می‌گوید.