بفرمایید آزادی _ پیمان نوین

بفرمایید آزادی _ پیمان نوین
روز دوشنبه، هفتم مهر آقای رضا پهلوی در یک سخنرانی تصویری که به صورت مستقیم از کانال یوتیوب ایشان پخش شد، “پیمان نوین” خود را معرفی کرد.
او پیش‌تر در پیامی توئیتری نوشته بود: « دلیل این که با شما سخن می‌گویم، آغاز گفت‌وگو برای ارائه‌یک پیمان نوین است، که پاسخی است به پیام‌های بی‌شمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید.»
دعوت شاهزاده رضا پهلوی به “اعتصاب و اعتراض و نافرمانی مدنی”
در این برنامه به سراغ یکی از مبارزان شناخته شده درون مرز رفته ایم تا از ایشان درباره “پیمان نوین” و اهمیت و بازتاب آن در جامعه پرسش داشته باشیم
میهمان: عباس واحدیان (کنشگر سیاسی)