بفرمایید آزادی _ دلار چه خواهد شد

در این برنامه از آقای حمید آصفی فعال سیاسی و محقق اقتصادی می‌پرسم قیمت دلار چه خواهد شد؟
تا کجا پایین خواهد آمد؟
آیا به زیر ۲۰ هزار تومان سقوط خواهد کرد؟
دلار کجا به تعادل خواهد رسید؟
قیمت واقعی دلار چه‌قدر است؟
آیا ممکن است دوباره روند افزایش قیمت‌ ارز شروع شود؟
در این صورت سرعت افزایش قیمت‌‌ها چه‌قدر خواهد بود؟
آیا دوباره رکورد قیمت دلار شکسته خواهد شد؟
چه زمانی دلار دوباره از این مرز ۳۰ هزار تومان عبور خواهد کرد…؟