بفرمایید آزادی _همراهی برجستگان اجتماعی و هنرمندان ایران با مردم آزادیخواه

در این برنامه پس از تحلیل کمپین های فضای مجازی و تویتر #اعدام_نکنید و #فروش_ایران_ممنوع به کمیت و کیفیت حمایت برجستگان جامعه ایران (سلبریتی‌ها) و هنرمندان می‌پردازیم.
آیا آنها از مطالبات سیاسی-اجتماعی و حقوق بشری حمایت می‌کنند؟
مردم از پشتیبانی هنرمندان رضایت دارند؟ اگر نه، دلایل آن چیست؟
میهمان: مهتاب قربانی _شاعر، فعال حقوق بشر