بفرمایید آزادی – ۱۸ تیر پس از ۲۱ سال

جنبش دانشجویی در ایران از حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب و بازداشت و قتل دانشجویان در هجدهم تیرماه سال ۱۳۷۸ تا اکنون فراز و نشیب های بسیاری را به خود دیده است.

از امنیتی و پادگانی شدن فضای دانشگاه ها تا محرومیت از تحصیل و ستاره دار شدن فعالین دانشجویی.

از مطالبات مدنی و سیاسی تشکل های دانشجویی تا رسیدن به مطالبات عمومی تر و ساده تر اجتماع مانند معیشت.

از شعارهای تند اصلاح طلبانه تا رسیدن به شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا…”

حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران میهمان بفرمایید آزادی هستند تا مروری بر گذشته و حال جنبش های دانشجویی داشته باشیم و بدانیم در آینده با تلاطم های عظیم اجتماع، در کدام سمت خواهد بود.