بفرمایید آزادی – کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

به مناسبت ۲۰ ژوئن، شنبه ۳۱ خرداد که روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است از سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران دعوت کردیم تا در برنامه گزارش کوتاهی از فعالیت های این کمیته از آغاز تا اکنون برای مردم ارائه نمایند.

هرساله به این مناسبت در کشورها و شهرهای سراسر دنیا تظاهرات و گردهمایی های بزرگی برگزار می شد. از ایشان می‌پرسیم امسال با شیوع گسترده بیماری کرونا در جهان به چه صورت فعالیت خواهند داشت؟ مردم از چه راه هایی می‌توانند مشارت و پشتیبانی کنند؟

وضعیت جرم سیاسی و زندانیان سیاسی ایران اکنون چگونه است؟

میهمان : شیوا محبوبی – کنشگر حقوق بشر