بفرمایید آزادی – کمپین اتحاد برای زم

اهداف کلی این کمپین جلب حمایت و توجه روزنامه‌نگاران و سیاستمداران در سطح ایران و جهان

بررسی راه‌های ارتباطی با سازمان‌های مرتبط مانند سازمان جهانی علیه اعدام و انجمن جهانی قلم

دعوت از افراد شناخته‌شده از طیف‌ها و جریان‌های مختلف

ارتباط با روزنامه‌نگاران خارجی و تلاش برای نزدیکی به پارلمان‌های اروپایی و دیگر کشورها و…

در این برنامه به مسائل پبرامون اعدام روح الله زم می‌پردازم

میهمان: محمدرضا حاج رستم بیگلو (شاعر و نویسنده)