بفرمایید آزادی – کرونا و دانشگاه

با بحرانی شدن کرونا بر سر آغاز سال تحصیلی ۹۹ به صورت حضوری در دانشگاه ها و مدارس، کشمکش های زیادی به وجود آمده است. همانطور که برای برگزاری کنکور این مخالفت ها وجود داشت، در این برنامه با حضور میهمان به این موضوعات می‌پردازیم و همچنین وضعیت جنبش های دانشجویی در دانشگاه ها با اطلاعات به روز بررسی خواهیم کرد

میهمان: مهدیه گلرو – فعال سیاسی فمنیست