بفرمایید آزادی – کارزار زندانیان را آزاد کنید

موضوع: #کارزار_زندانیان_را_آزاد_کنید سرکار خانم نسرین رمضانعلی (کنشگر سیاسی و حقوق بشر) به عنوان مسیول هماهنگی این پویش میهمان ما هستند دلیل و داستان آغاز به کار کارزار و تفاوت آن با اقدامات مشابه قبلی چیست؟ با شیوع #کرونا_ویروس در زندانها وضعیت چگونه است؟ زندان زنان، کودکان همراه مادران زندانی و کودکان زندانی چه شرایطی دارند؟ امروز چه باید کرد؟ طومار امضاها برای چیست؟ قدمهای بعدی کارزار چیست؟ مردم در این شرایط چگونه میتوانند کارزار و این اقدام انسان دوستانه را پیشتیبانی و حمایت کنند؟ و چند پرسش دیگر با ما همراه باشید