بفرمایید آزادی – واکنش اعتراضی ایرانیان سراسر دنیا به قتل نوید افکاری

رئیس کل دادگستری فارس روز شنبه ۲۲ شهریور از اجرای غیرمنتظره حکم اعدام نوید افکاری، ورزشکار ۲۷ ساله متهم به قتل خبر داد. انتشار این خبر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، جامعه جهانی ورزش و شخصیت‌های بین‌المللی سیاسی، فرهنگی و ورزشی روبرو شد.

ایرانیان سراسر دنیا از همان ساعات اولیه دریافت اخبار این قتل حکومتی برای ابراز خشم و انزجار خود و مطالبات تنبیهی و تحریمی علیه رژیم، تجمعات اعتراضی بسیاری را سازماندهی کردند که تا کنون نیز ادامه دارد. از یک اکتیویست و فعال سیاسی و رسانه دعوت کردیم تا از کیفیت و کمیت آنها بپرسیم.

میهمان: آرش مهدوی _فعال سیاسی