بفرمایید آزادی – موج دوم کرونا

به شهادت ناظران و صاحب نظران و با استناد به اخبار و منابع، موج دوم شیوع کرونا در ایران شروع شده است و به سرعت در حال گسترش است.واکنش مردم چه بوده؟ صبر یا تسلیم و ناتوانی؟

در این برنامه به رفتارشناسی مردم ایران در رویایی با بحران ها و تنگناهای اجتماعی،سیاسی و اقتصادی نگاهی می اندازیم نمونه های تاریخی رفتار ایرانیان چه بوده است؟ با توجه به داده های موجود چشم انداز واکنش های جامعه چه می تواند باشد؟

در این برنامه از منظر سیاسی و اجتماعی، میهمان کارشناس، نگاهی عمیق تر به لایه های زیرین داستان کرونا در ایران دارد.

میهمان: میلاد آقایی – عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان