بفرمایید آزادی- مردم و تمام شاخص های منفی اقتصاد ایران

میهمان: جواد رحیم پور تحلیل گر مسایل اقتصادی با ایشان گفتگویی دارم و می پرسم؛

اقتصاد روی کاغذ ها چیزی می گوید و اما این مردم هستند که در زندگی، در خانه هایشان و در جبیهایشان تلخی و بیم آن را به گونه ای دیگر درک کرده اند.

۱٫ با گذشت چهار دهه از عمر رژیم جمهوری اسلامی می توان به روشنی پاسخ داد، نظام اقتصادی اش از چه مدلی پیروی می کنند؟

۲٫ بسیاری از ناظران بر این باور هستند که اقتصاد کشور دارد دچار فروپاشی می شود (یا شده است) با نگاهی به داده های علمی معتبر موجود آیا می توانید آن را تایید کرد؟

۳٫ مخاطبین پرسیده اند تمامی شاخصه ها (شاخص فلاکت، تورم، رکود،بیکاری،فساد، سقوط ارزش پول ملی، بحران مسکن…) علیه مردم و در حال بحرانی تر شدن هستند.

سوال اینجاست آیا در حیطه اقتصادی مردم می توانند علیه آن مقابله کنند؟

۴٫ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های خشونت‌پرهیز برای ابراز اعتراض و تغییر نظام سیاسی تمامیت‌خواه و غیر پاسخگو است. در میدان اقتصاد آیا می توان دست به نافرمانی زد؟ شرایط، اراده و توان اقتصادی مردم را در این زمینه را چگونه ارزیابی می کنید؟ واقع بینانه است؟