بفرمایید آزادی – ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی

در این برنامه با سپیده پور آقایی فعال سیاسی همراه خواهیم بود تا بپرسیم رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی با سرعت بخشیدن به حرکت ماشین اعدام و کشتار خود چه پیام جدیدی را به مبارزان مدنی مخالف خود و چه پیامی به نیروهای ریزشی انقلاب می‌فرستد؟
آیا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با نیروهای ریزشی رژیم که به سمت مردم باز می‌گردند، برخورد مناسبی داشته اند؟
واکنش ها به اعدام روح الله زم در سطح صنفی و بین‌المللی را مناسب ارزیابی می‌کنید؟