بفرمایید آزادی – سیلاب‌های پیاپی در خوزستان

سامانه‌ی بارشی که از روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه وارد خورستان شد، زایشگر فاجعه‌ای دیگرباره در شهرهای این استان شد. چرا که در کنار تاریخ سیل‌های حداکثری در شهرها، خوزستان و شهرها و مناطق محروم آن باز هم بدل به یک ویرانه‌ی آغشته به فاضلاب شهری شدند.
در واقعیت امر، آنچه که رسانه‌ها از «معضل تکراری» خوزستان یاد می‌کنند، چیزی نیست جز حقیقت موجود در خاک خوزستان. دامنه‌ی این تبعیض ساختاری، پاس‌کاری‌ها، سلب مسئولیت نهادینه و دندان نیش نشان دادن قوای سرکوبگر در این استان، تبدیل به بحران زیستی موجود شده است.
میهمان : مهدی نخل احمدی (فعال سیاسی)