بفرمایید آزادی – سرنوشت تراژدیک مهاجران افغان

درخواست افغانستان از ایران برای تحقیق بیشتر درباره عملکرد مرزبانان

وزارت خارجه افغانستان خواستار تحقیقات همه‌جانبه ایران درباره شکنجه و غرق کردن مهاجران افغانستانی توسط مرزبانان ایران شد.

گروه طالبان نیز از ایران خواست با مهاجران افغانستانی بر اساس «اخوت اسلامی و اصول همسایگی» رفتار کند.

برخی از مقامات افغانستان هم به این مسئله واکنش نشان دادند.

در سکوت وزارت خارجه ایران، مرزبانی ناجا وقوع این اتفاق را به صورت کلی تکذیب کرد.

همزمان با آغاز تحقیقات دولت افغانستان درباره رفتار ادعای شکنجه و به‌آب انداختن کارگران افغانستانی توسط مرزبانان ایران، برخی از مقامات این کشور نسبت به روایت شاهدان واکنش نشان دادند.

در این برنامه جزییات این خبر را با حضور دو کارشناس از کشور افغانستان بررسی خواهیم کرد و به ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی آن نگاهی خواهیم انداخت.

میهمانان کارشناس: قادر مصباح – فعال جامعه مدنی افغانستان محمد ناصر امینی – رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا و استاد دانشگاه بلخ از افغانستان