بفرمایید آزادی – سالگرد آبان خونین ۹۸

یکسال از جنایت و کشتار مردم در آبان ماه خونین سال هزار و سیصد و نود و هشت در ۲۸ استان سراسر کشور گذشت و افکار عمومی ایرانیان و چه بسا افکار عمومی جهانی هنوز سوال های بزرگ بی‌پاسخی را در ذهن دارد. در این برنامه با بانو شیوا محبوبی فعال حقوق بشر از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم تا از سرنوشت کشته شدگان و زندانیان آبان خونین بپرسیم. در رابطه با دادگاه مردمی بین المللی لاهه هلند که به دادخواست شاکیان این جنایت در بهمن‌ماه رسیدگی خواهد کرد بپرسیم. آیا آباد ادامه پیدا می‌کند؟