بفرمایید آزادی – روح و روان جامعه کرونایی

ترس ابتلا به #کرونا در ایران چه تبعاتی بر سلامتی روحی و روانی افراد جامعه داشته است؟

شرایط قرنطینه، رفتن به کلینیک های روانشاس و روانپزشکان را سخت یا غیرممکن کرده است، چه باید کرد؟

نقش روانشناسی دین و مذهب در مواجهه با بیماری کرونا یا موارد مشابه چه بوده است؟

چگونه از سلامتی خود و بچه های کوچک در برابر اخبار تلخ و هولناک پیرامون کرونا محافطت کنیم؟

اینها و بیشتر از اینها را در این برنامه #بفرماییدآزادی ببینید:

کارشناس میهمان: خانم دکتر سیمین صبری #روانپزشک