بفرمایید آزادی دستاوردهای مبارزات خشونت پرهیز و مدنی مردم ایران چیست؟

محمد مهدوی‌فر غواص، تخریب‌چی، مجروح زمان جنگ و یکی از ۱۴ نفر امضا کنندگان بیانیه استعفا خامنه‌ای میهمان ما است تا پرسش کنیم، تا کنون مبارزات مدنی و خشونت‌پرهیز برای براندازی رژیم دیکتاتور نظامی-مذهبی مانند جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته است؟