بفرمایید آزادی – دراویش گنابادی و نگاهی به سرکوب قیام آبان ۹۸

علیرضا روشن شاعر و فعال مدنی میهمان ما در برنامه #بفرمایید_آزادی
از وضعیت سلامتی و حصرخانگی و محد.دیت های دکتر #نورعلی_تابنده که رژیم جمهوری اسلامی بر ایشان اعمال کرده پرسیدم

از دراویش زندانی که بیش از چهل روز است در اعتصاب غذا هستند و خواسته هایشان پرسیدم

از قیام آبانماه ۹۸ و جنایت علیه بشریت و نقش هنرمندان در همصدایی با ملت خود و بیشتر از اینها…