بفرمایید آزادی – حماسه ملی تحریم انتخابات

#بفرمایید_آزادی پیام مردم با حماسه ملی تحریم انتخابات مجلس یازدهم به حاکمیت

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. با نمایندگانی که کمترین آرا مردم در طول چهار دهه عمر رژیم جمهوری اسلامی را کسب کردند.

انتخابات مجلس یازدهم به رویدادی جریان‌ساز تبدیل شد.بر اساس آمار رسمی که وزارت کشور، کمترین نرخ مشارکت در تاریخ حیات جمهوری اسلامی به وقوع پیوست که پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات‌های مجلس بعد از انقلاب است.البته آمار واقعی به میزان چشمگیری کمتر از اعداد رسمی بود.

به راستی دلایل افت آرا چه بود؟

تغییر الگوی رأی در شهرهای کوچک و متوسط، چرا و چگونه؟

پدیده رأی آوردن منفردها (نامزدهای مستقل) چگونه سر برآورد؟ و اصولگرایان چرا در انتخابات بدون رقیب هم به سد (نامزدهای مستقل) رسیدند؟

آیا پژواک این تحریم ملی انتخابات در هیاهوی اخبار آبان خونین۹۸ و شلیک عمدی به هواپبمای مسافربری اوکراین و شیوع ابربحران کرونا در ایران فراموش شد؟

ترکیب مجلس یازدهم چگونه است؟ ریاست آن برای کیست؟ در چهارسال آینده ایران چه نقشی برایش می توان متصور بود؟

میهمان: روزنامه نگار و تحلیلگرسیاسی – مهدی نخل احمدی