بفرمایید آزادی – بلوچستان و تبعیض ، از جامعه تا فضای خبر رسانی و رسانه

وقتی صحبت از تبعیض خبری علیه مناطق محروم تر کشور به میان می‌آید، واکنش مردم (چه خبرنگار ها و اصحاب رسانه و چه مخاطبین) چیست؟

چرا فعالان و رسانه ها اخبار و رویدادهای بلوچستان را آنگونه که لازم بوده و هست و به آن کیفیت و کیمیت که واقعا اتفاق می‌افتد تحت پوشش قرار نمی‌دهند؟

علاوه بر آن، دلیل نپذیرفتن این تبعیض های خبری از سوی رسانه های بزرگ و کوچک چه می تواند باشد؟ چرا با تعارفات رایجی که برای بلوچستان و مردم آن منطقه همیشه به‌کار برده اند سعی به پاک مردن صورت مساله می‌کنند و حتی خود را ملزم به پاسخ گویی این سطح از تناقض در رفتار رسانه ای خود نمی دانند؟

استانداردها دوگانه یا چندگانه در رابطه با نشر اخبار بلوچستان، چرا و چگونه؟

در این روزها، مردم سیستان و بلوچستان این تبعیض را چگونه حس کرده اند؟ تحمل آنان تا کجاست؟ تبعیض خودی ها یعنی مردم بقیه مناطق ایران علیه بلوچ ها چه تاثیری روی آنها و دیدگاهشان نسبت به سایر هم وطنانشان میگذارد

میهمان: آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان و از بنیانگذاران جبهه متهد بلوچستان ایران